曰本真人性做爰无删减

<table id="pyh0u"><ruby id="pyh0u"><small id="pyh0u"></small></ruby></table>
<table id="pyh0u"><ruby id="pyh0u"></ruby></table>
  1. <li id="pyh0u"></li>

   <pre id="pyh0u"></pre>
   <pre id="pyh0u"><label id="pyh0u"></label></pre>

   Laser Cutting Machine, Laser Engraving Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser

   Polisi Preifatrwydd

   Bydd Golden Laser yn parchu ac yn amddiffyn eich preifatrwydd. Byddwn yn amddiffyn unrhyw wybodaeth a roddwch pan ymwelwch â'r wefan hon.

   01) Casglu gwybodaeth
   Yn y wefan hon, gallwch fwynhau unrhyw wasanaeth a ddarperir, megis gosod archeb, cael help, lawrlwytho ffeiliau a gweithgareddau cyfranogi. Cyn i chi fynd trwy hynny, mae'n ofynnol i chi lenwi'ch gwybodaeth bersonol er mwyn i ni allu darparu dewis addas a rhyddhau gwobr i chi os o gwbl.
   Rydym yn uwchraddio ein gwasanaeth a'n cynhyrchion yn ddi-achos (gan gynnwys cofrestru) i ddiwallu'ch anghenion. Os yn bosibl, bydd angen mwy o wybodaeth arnom am eich cwmni, profiad ar ein cynnyrch a'n ffordd gyswllt.

   02) Defnydd Gwybodaeth Bydd 
   eich holl wybodaeth ar y we hon mewn amddiffyniad anhyblyg. Yn ôl y wybodaeth, bydd ein Laser Aur yn fforddio'ch gwasanaeth gwell a chyflymach. Mewn rhai achosion, gallwn lywio eich ymchwil marchnad ddiweddaraf a gwybodaeth am gynnyrch.

   03) Rheoli Gwybodaeth Mae
   gennym ddyletswydd gyfreithiol i amddiffyn unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych, gan gynnwys adborth neu ffyrdd eraill. Hynny yw, ac eithrio Golden Laser ni fydd unrhyw drydydd parti yn mwynhau eich gwybodaeth.
   Trwy gasglu eich gwybodaeth oddi ar y we ac integreiddio data gan drydydd parti, byddwn yn argymell y cynhyrchion a'r gwasanaeth gorau i chi.
   Nodyn: Mae dolenni eraill ar y wefan hon yn eich gwasanaethu fel cyfleustra yn unig a byddant yn mynd â chi allan o'r wefan hon, sy'n golygu na fydd ein Laser Aur yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am eich gweithgareddau a'ch gwybodaeth ar wefannau eraill. Felly bydd unrhyw nodiadau am ddolenni i'r gweoedd trydydd rhan y tu hwnt i'r ddogfen breifatrwydd hon.

   04) Diogelwch Gwybodaeth
   Rydym wedi bwriadu amddiffyn eich gwybodaeth gyflawn, gan osgoi colli, camddefnyddio, ymweld heb awdurdod, gollwng, trais ac aflonyddu. Mae'r holl ddata yn ein gweinydd yn cael ei warchod gan wal dân, a chyfrinair.
   Rydym yn falch o olygu eich gwybodaeth os oes angen. Ar ôl ei addasu, byddwn yn anfon y manylion cywir atoch trwy e-bost ar gyfer eich siec.

   05) Defnydd Cwcis Mae 
   cwcis yn ddarnau o ddata sy'n cael eu creu pan ymwelwch â'n gwefan ac sy'n cael eu storio yng nghyfeiriadur cwcis eich cyfrifiadur. Ni fyddant byth yn dinistrio nac yn darllen data yn eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cofio'ch cyfrinair ac yn pori nodwedd a fydd yn cyflymu'ch syrffio i'n gwe y tro nesaf. Hefyd gallwch wrthod cwcis os nad ydych chi eisiau.

   06) Cyhoeddi Addasu Mae
   Golden Laser yn berchen ar ddehongliad o'r datganiad hwn a defnydd gwefan. Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn wedi'i diweddaru ar y dudalen hon a hefyd yn nodi'r dyddiad ar droedyn y dudalen hon. Os oes angen, byddwn yn rhoi arwydd y gellir ei wneud yn y we i'ch hysbysu.
   Bydd unrhyw anghydfodau a achosir gan y datganiad hwn neu ddefnydd gwefan yn ufuddhau i gyfraith gyfatebol Gweriniaeth Pobl Tsieina.

   WhatsApp

   Anfonwch eich neges atom:

   Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom

   Anfonwch eich neges atom:

   Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom
   曰本真人性做爰无删减
   <table id="pyh0u"><ruby id="pyh0u"><small id="pyh0u"></small></ruby></table>
   <table id="pyh0u"><ruby id="pyh0u"></ruby></table>
   1. <li id="pyh0u"></li>

    <pre id="pyh0u"></pre>
    <pre id="pyh0u"><label id="pyh0u"></label></pre>